SOLO SAGRADO DE GUARAPIRANGA - January 20, 2007 - ftuchiya